संज्ञा


संज्ञा , अर्थात् वस्तुजातक नाम (व्यक्ति, स्थान वस्तु आदिके नाम); यथा कागज, कलम, गोपाल इत्यादि 

1. व्यक्तिवाचक :  अर्थात् एक प्रकारक वा एक जातिक अथवा एक वस्तुकेँ बुझओनिहार; यथा गंगा, जापान, महाभारत, विष्णु ।

2. जातिवाचक : अर्थात् एक प्रकारक वा एक जातिक अनेक वस्तुकेँ बुझओनिहार; यथा वानर, पोथी, खाट, छत्ता, माछ ।

3. भाववाचक : अर्थात् केवल भावनाक बूझल गेनिहार वस्तुक नाम।

No comments

Post a Comment

Home